Aday Öğrenci

YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMININ ADI

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

Meslek Yüksekokulumuzda 2 Doçent, 5 Dr. Öğretim Üyesi, 13 Öğretim Görevlisi olmak üzere toplamda 20 Akademik Personel görev yapmaktadır. Diğer taraftan  1 Yüksekokul Sekreteri, 1 Şef V. ve 2 Bilgisayar İşletmeni olmak üzere toplamda 4 İdari Personel görev yapmaktadır.

 

  •   Eğitim Dili

Meslek Yüksekokulumuzun eğitim dili Türkçedir.

 

  •  Süresi (Yıl)

Meslek Yüksekokulumuzun eğitim süresi 2 yıldır.

                  

  • Eğitim-Öğretim Yeri

Çankırı/Merkez Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 

  • Barınma İmkanları

Kredi Yurtlar Kurumu Tarafından Çankırı ili içerisinde yurt imkanları sunulmaktadır. Ayrıca özel yurt ve pansiyonlar da ilimizde mevcuttur.

 

  •  Ulaşım İmkanları

Şehir merkezinden her yarım saatte bir şehir içi hatlar  ile ulaşım yapılmaktadır.

 

  • Burs imkânları

Çankırı Karatekin  Üniversitesi öğrencileri, Kredi Yurtlar Kurumunun kredi ve burs olanaklarından yararlanabileceği gibi çeşitli kurum ve özel kuruluşların burs imkânlarından da faydalanabilmektedir.

 

  •  Beslenme Yardımı ve İmkanları

Uluyazı Kampüsünde kantin ve yemekhane bulunmaktadır.

 

  • Yemek Bursu

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından her akademik yılın başından başlamak üzere Üniversitemiz öğrencilerine verilen kontenjan dahilinde ücretsiz yemek imkanı sunulmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Program Genel Kontenjanları

 

PROGRAM

GENEL KONTENJANLAR (2023 Yılı)

İş Sağlığı ve Güvenliği Programı (NÖ)

55

İş Sağlığı ve Güvenliği Programı (İÖ)

50

Özel Güvenlik Ve Koruma Programı (NÖ)

45

Özel Güvenlik Ve Koruma Programı (İÖ)

30

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı (NÖ)

60

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı (İÖ)

60

 

 

 

 

 

  • Meslek Yüksekokulumuz Program ve Tercih Koşulları

 

Program

Öğrenim Ücreti

(2023-2024 GÜZ/BAHAR)

Eğitim-Öğretim

Modeli

Program

Akreditasyon

Kayıt Koşulu

İş Sağlığı ve Güvenliği (NÖ) Ücretsiz

Örgün

(Yüz Yüze)

Yoktur

Yoktur

İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ)

1024,50 TL

(Yarım Dönemlik)

3

Özel Güvenlik ve Koruma (NÖ)

Ücretsiz

2

Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ)

1024,50 TL 

(Yarım Dönemlik)

2,3

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (NÖ)

Ücretsiz

9

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (İÖ)

1024,50 TL 

(Yarım Dönemlik)

3,9

Sosyal Hizmetler Programı

Yoktur

Koşul 3

2023-2024 öğretim yılında ikinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenim ücretleridir

AÇIKLAMA

Koşul 2

Bu programa kayıt yaptırabilmek için 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun"un 10. maddesi d, f, bentleri ile "5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik "in 18. maddesinde belirtilen şartlara sahip olmak gerekmektedir.

ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNDE ARANACAK ŞARTLAR                       

  Madde 10-                                                                                                                                                                                   d) (Değişik: 2/1/2017 - KHK-680/69 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7072/67 md.)    26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.

2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.

3) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak. (ÖĞRENCİDEN KAYIT ESNASINDA İBRA ETMEK KOŞULU İLE SON 3 AY İÇERİSİNDE ALINMIŞ ADLİ SİCİL KAYDI İSTENECEKTİR.)                                                                      

  f) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=5188&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5

SAĞLIK ŞARTLARI

Madde 18- Özel güvenlik görevlisi çalışma izni verilebilmesi için, Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan şartların yanı sıra aşağıda belirtilen hususları kapsayacak şekilde, bir hastaneden veya yeterli bir sağlık kuruluşundan alınan “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık raporu istenir.

a)Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak.

b) Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak.

c) (Değişik:RG-11/9/2011-28051) Göz: Körlük veya gece körlüğü olmamak.

d) Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasını engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak.

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=7190&MevzuatTur=7&MevzuatTertip5=

 

Koşul 9

Bu programa kayıt olmak için Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin itfaiye erliğine atanma şartlarındaki (Madde 15) sağlık koşullarını sağlamaları gerekmektedir. Adayların ayrıca atanmaya ilişkin koşulları incelemelerinde de yarar görülmektedir.

SİVİL SAVUNMA VE İTFAİYECİLİK PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNDE ARANACAK ŞARTLAR                  MADDE 15/A – (Ek:RG-14/11/2017- 30240)                                                                                                                  c) Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması, (Kanunda belirtilen Boy+Kilo şartları Yapraklı Meslek Yüksekokulunca kurulacak komisyon tarafından kontrol edilerek değerlendirilecektir.)                                                                                                                                                        e) Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları, (Öğrencinin beyanı esas alınacaktır.)

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=10713&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

 

NOT: YUKARIDA BELİRTİLEN 3,2,9 NUMARALI KOŞUL ŞARTLARINI SAĞLAYAMAYAN ÖĞRENCİLERİN YERLEŞMİŞ OLSALAR BİLE KESİN KAYITLARI YAPILMAYACAKTIR.